Ósmoklasiści zdają egzaminy. Za nimi egzamin z języka polskiego, który pisali we wtorek i dzisiejsza matematyka.

Egzamin składał się z dwóch części: testu z pytaniami otwartymi i zamkniętymi oraz wypracowania. Tematy z jakimi mierzyli się młodzi ludzie to przemowa Sędziego na temat grzeczności z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza oraz fragment tekstu Tadeusza Płużańskiego "Przyjaciel mądrości".  Środa to dzień zmagań z matematyką. 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów ostatniej klasy szkół podstawowych. Wraz z likwidacją gimnazjów zastąpił egzaminy gimnazjalne i w tym roku odbywa się po raz trzeci. Obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz nowożytni języka obcy.

 

Dodaj komentarz