22 i 23 marca 2024 r. (piątek, sobota) od godz. 11.00 do 17.00 przy Zespole Oświatowym w Mikołajkach, Szkole Podstawowej w Olszewie i Baranowie pojawią się dentobusy.

W tej sprawie burmistrz Piotr Jakubowski spotkał się z dyrektorami szkół, bo to oni zajmą się koordynacją wizyty dentobusów w poszczególnych placówkach. Wszystkim zależy, by przebadano jak najwięcej dzieci.

Podczas wizyty medycznych samochodów przebadane zostaną dzieci z klas I - VIII pod kątem stanu zdrowia jamy ustnej i diagnostyki w celu wykrycia ewentualnych patologii. Obecność dentobusów w Gminie Mikołajki przebiega pod auspicjami Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniewa Gacionga. i stanowi element akcji „12 godzin dla serca” prowadzonej przy współpracy z Fundacją Transplantacja Serca- dr Zbigniewa Kalicińskiego. 

Badania przeprowadzą Profesorowie i Doktorzy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Koordynatorem akcji jest Profesor Andrzej Wojtowicz (polski lekarz dentysta, chirurg stomatolog, implantolog, nauczyciel akademicki i profesor nauk medycznych; ukończył studia w Akademii Medycznej w Warszawie w 1980 roku; jest specjalistą w zakresie chirurgii stomatologicznej; jeden z prekursorów, propagatorów i animatorów polskiej implantologii stomatologicznej; członek wielu towarzystw naukowych, w tym m.in. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Jamy Ustnej).

Wizyta dentobusów to wynik rozmów jakie prowadził burmistrz Piotr Jakubowski z władzami WUM, które sfinalizowano 3 października 2023 roku podpisaniem listu intencyjnego w sprawie wpsółpracy miedzy naszym samorządem a Uniwersytetem. Ponadto współpraca przewiduje, że na przełomie II i III kwartału planowane jest zorganizowanie badań kardiologicznych osób 60+.

Dodaj komentarz