Mikołajskie szkoły mają nowe laptopy. Zostały zakupione w ramach projektu „Zdalna szkoła +”.

Gmina Mikołajki pozyskała we wrześniu dofinansowaniu w wysokości prawie 55 tysięcy złotych, co pozwoliło doposażyć 5 szkół podstawowych. Sprzęt służy zarówno uczniom jak i nauczycielom do prowadzenia zajęć.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jest też odpowiedzią na obecną sytuację związaną ze stanem epidemii. Laptopy umożliwią dzieciom realizację podstawy programowej w warunkach domowych.

To już drugi zakup takiego sprzętu dla mikołajskiej oświaty. Przed wakacjami z tego samego działania zakupiono sprzęt w ramach projektu grantowego ZDALNA SZKOŁA.

W sumie do naszych szkół trafiło 37 laptopów wraz z oprogramowaniem i ubezpieczeniem na łączną kwotę 114 890,27 zł.

Dodaj komentarz