29  maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Woźnicach  odbyła się III edycja konkursu na najlepszego Germanistę w powiecie mrągowskim.

Konkurs skierowany był do uczniów klas szóstych, a jego cele to, między innymi, rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z nauką języka niemieckiego, motywowanie uczniów do nauki i wspieranie ich uzdolnień, wyłonienie i nagrodzenie uczniów zdolnych oraz inspirowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z 6 szkół podstawowych z naszego powiatu.


Zwyciężyli:
I miejsce –– Natalia Lipka Szkoła Podstawowa w Woźnicach
II miejsce –– Aleksandra Piątek  Szkoła Podstawowa w Pieckach
III miejsce –– Gabriela Łabuć Szkoła Podstawowa w Pieckach

Laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez  Bank Spółdzielczy w Mikołajkach, Zakład Usług Komunalnych w Mikołajkach, Hotel Gołębiewski oraz Konsulat Niemiec w Gdańsku. Każdy uczestnik otrzymał  nagrodę pocieszenia.
Dodatkowo za zajęcie I miejsca dyrektor STO w Mikołajkach Stanisław Wąsiakowski ufundował  stypendium do Liceum Marion Dönhoff w Mikołajkach.
            

Szkoła Podstawowa w Woźnicach serdecznie dziękuje sponsorom  za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność przy organizacji konkursu  języka niemieckiego.  
Wszystkim nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do konkursu, a laureatom, finalistom i uczestnikom serdecznie gratulujemy wyników i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu.

Autor: Adriana Stręt

 

Dodaj komentarz