Zdiagnozowane zagrożenie nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024r.

Na terenie gminy Mikołajki w miejscowości Lubiewo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym lokalna policja, a w tym dzielnicowy postawili sobie za cel zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie problemu wałęsających się psów w przestrzeni publicznej bez nadzoru ich właścicieli. Wszyscy właściciele i opiekunowie psów, niezależnie od posiadanej czy powierzonej opiece rasy psa, zobowiązani są do zachowania ostrożności. Wałęsające się psy stwarzają zagrożenie dla przechodniów i rowerzystów, dla dzieci będących w drodze do szkoły, jak również zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez ich właścicieli.
Zagrożenie to związane jest ze znaczną liczbą psów biegających luzem po drogach,    a w niektórych przypadkach agresywnych ich zachowaniem w stosunku do przechodzących dzieci i dorosłych. Policjanci przypominają i apelują, że dla zwiększenia bezpieczeństwa pies powinien być wyprowadzany na smyczy, a jeżeli przejawia agresję wobec ludzi czy innych zwierząt lub wynika to z przepisu prawa lokalnego, pies powinien mieć założony kaganiec. Pamiętajmy, spacerując z psem nie można pozostawić bez kontroli.

Naruszone przepisy:

Art. 77 Kodeksu wykroczeń
§1
Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§2
Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Komentarze  
0 # ... 2023-08-05 13:09
:zzz :D
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
Dodaj komentarz