Kolejne inwestycje na mazurskich szlakach wodnych dzięki współpracy lokalnych samorządów i PGW Wody Polskie ze znaczącym wsparciem funduszy europejskich.

W Mikołajkach rozpoczęto kolejny etap inwestycji w infrastrukturę wodnego szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Dziś podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a PGW Wody Polskie będące pierwszą formalnym krokiem do odnowienia i poprawy jakości sześciu kolejnych kanałów pomiędzy jeziorami na Mazurach. Wartość inwestycji szacuje się na 70 mln zł.

Dziś podpisano w Mikołajkach umowę partnerstwa pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a PGW Wody Polskie. Jest to pierwszy krok do realizacji kolejnych inwestycji na wodnych szlakach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Do końca 2027 roku mają zostać przebudowane kolejne kanały: Sztynorcki, Nidzki, Jegliński, Kisajno – Popówka oraz odcinek na rzece Orzysza. W sumie to ponad 6 tyś mb, a dzisiejsze szacunki wartości inwestycji to 70 mln zł.

Szczegółowy zakres planowanych inwestycji:

Przebudowa kanałów Sztynorckiego i Nidzkiego (na długości ubezpieczeń brzegowych ok. 950 mb).
Przebudowa brzegów i udrożnienie Kanału Jeglińskiego (na długości brzegów ok. 4400 mb).
Grajewko, formowanie skarp, przełożenie infrastruktury (woda, kanalizacja, gaz, energia) kolidującej z trasą kanału. Długość ubezpieczeń brzegowych ok. 530 mb.
Przebudowa kanału Kisajno-Popówka: poprzez wykonanie umocnienia brzegu w formie ścianki szczelnej z oczepem. Długość ubezpieczeń brzegowych ok. 550 mb.
Rewitalizacja kanału na odcinku od jeziora Wierzbińskiego do rzeki Orzysza na terenie miasta Orzysz.
Łączna długość modernizowanych ubezpieczeń brzegowych/nabrzeży kanałów to około 6400 mb, która będzie zweryfikowana w następnym kroku a więc przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.

Dodatkowo w rama porozumienia PGW Wodne Wody Polskie planuje dodatkowe działania komplementarne do projektu, realizowane w ramach prac utrzymaniowych i mające polegać na oznakowaniu toru wodnego w południowo-wschodniej części jeziora Śniardwy. Ma to pozwolić na zwiększenie bezpieczeństwa przejścia pomiędzy wyspami i półwyspem Szeroki Ostrów w kierunku miejscowości Okartowo.

Rewitalizacja kanałów jest częścią większego projektu o nazwie „Zielona infrastruktura Wielkich Jezior Mazurskich”, który uzyskał status projektu strategicznego dla regionu i będzie realizowany w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur uzyskując dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w najbliższych latach. Pozostałe inwestycje w ramach tego zadania będą dotyczyły rozbudowy przystani, portów i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym na terenie gmin Węgorzewo, Giżycko, Miasto Giżycko, Pisz, Mikołajki, Miłki, Pozezdrze, Kruklanki, Mrągowo, Miasto Mrągowo, Piecki, Sorkwity, Orzysz, Ruciane – Nida. Wartość całego projektu szacowana jest na 266 mln złotych.

 

Dodaj komentarz