Konkurs na Najbardziej Coolturalną Klasę w Szkole, zorganizowany przez Radę Rodziców, zawiera szereg zadań, z których uczniowie muszą się wywiązać, aby otrzymać jak największą sumę punktów i powalczyć o laur zwycięstwa i nagrodę.

Mamy już za sobą zadania związane ze Światowym Dniem Autyzmu, Dniem Ziemi, a dziś, tj.17 maja, świętowaliśmy rocznicę przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.

W ramach tego zadania każda z klas, około 3 tygodni temu, losowała nazwę państwa Unii Europejskiej, a następnie miała czas na ustrojenie swojej sali lekcyjnej w jak największą ilość elementów symbolizujących dane państwo. Dodatkowo należało zaprezentować kraj w wybranej przez siebie formie. Pojawiły się więc m.in. występy taneczne, recytacje, scenki rodzajowe, potrawy, muzyka.

Nie ulega wątpliwości, że zaangażowanie uczniów było ogromne, ale zabawa podczas prezentacji okazała się przednia.
Jury po podliczeniu punktów przyznało następujące miejsca w dwóch kategoriach:

Klasy 1-4
I miejsce- klasa 2b i 3a
II miejsce- klasa 1b
III miejsce- klasa 1a
IV miejsce- klasa 2a
V miejsce- klasa 4a

Klasy 5-8
I miejsce- klasa 8b
II miejsce- klasa 6a
III miejsce- klasa 7a
IV miejsce- klasa 7c
V miejsce- klasa 5a

Gratulujemy wszystkim zaangażowanym!

Monika Kluk

Dodaj komentarz