Samorządy województwa Warmińsko _ Mazurskiego domagają się równego traktowania. Apel w tej sprawie wystosował do premiera rządu polskiego poseł Jacek Protas. Na ostatniej sesji poparli go wszyscy mikołajscy radni.

Proporcje wsparcia rządowego jasno wskazują, że nasz region nie otrzymał z tarcz antykryzysowych takiego wsparcia, jak samorządy w innych częściach kraju. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na Warmię i Mazury przeznaczono 132 miliony złotych. Dla porównania województwo podkarpackie otrzymało 452 miliony.

 

 

 

W apelu radni zwrócili uwagę także na największą redukcję środków wśród regionów o podobnym poziomie rozwoju na nowy Regionalny Program Operacyjny. Wynosi ona aż 29 procent co w przeliczeniu daje 500 mln euro. Nie zgadzają się z takimi krokami i apelują o równe traktowanie wszystkich regionów naszego kraju.

Dodaj komentarz