Zdiagnozowano zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach planu działania priorytetowego w okresie od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

Na terenie gminy Mikołajki w miejscowości Stare Sady w rejonie plaży wiejskiej dochodzi do zatrzymywania pojazdów przez kierujących na drodze przeznaczonej dla rowerów. Problem ten nasila się przede wszystkim w okresie letnim, kiedy to do wskazanej miejscowości przybywają turyści i korzystają z uroków plaży. Do zdarzeń takich najczęściej dochodzi w porze dziennej, w godzinach 10-19. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak świadomości prawnej kierujących pojazdami. Problem ten jest źle postrzegany przez użytkowników jednośladów. Skutkami powyższego zagrożenia jest utrudnienie ruchu, jak również stworzenie zagrożenia innym uczestnikom ruchu drogowego, w tym również pieszym i rowerzystom. Mikołajscy policjanci w tym dzielnicowy postawił sobie za cel zminimalizowania lub całkowitego wyeliminowania popełniania wykroczeń w tym miejscu.
Naruszone przepisy:
art. 97 KW Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Art. 49 ust. 1 pkt. 11 Prawo o Ruchu Drogowym Zabrania się zatrzymywania pojazdu:
11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru
Sprawca podlega karze grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 100 zł oraz 1 punkt karny.

Komisariat Policji w Mikołajkach

Dodaj komentarz