Od wielu lat na terenie Mikołajek dochodzi do naruszania przepisów ruchu drogowego, głównie poprzez zatrzymywanie pojazdów w miejscach objętych zakazem (co wynika ze znaków drogowych) lub poprzez zastawianie chodników, pozostawianie aut w rejonie przejść dla pieszych czy skrzyżowań.

Proceder ten, który stał się normą, co potwierdzają nie tylko sami policjanci, ale również obywatele, którzy składają skargi osobiście, telefonicznie czy poprzez nanoszenie problemu w internetowej aplikacji pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Lokalna Policja za cel postawiła sobie zminimalizowanie tych wykroczeń, dlatego apelujemy o bezwzględne respektowanie przepisów ruchu drogowego, ponieważ ostrzegamy, że konsekwencje to nawet kilkuset złotowe grzywny i strata punktów karnych. Zatem zatrzymując pojazd nawet na chwilę sprawdź, czy nie stoi znak drogowy zakazujący takiego manewru, a jeśli takiego znaku nie ma, to upewnij się, że nie zastawiłeś chodnika, przejścia dla pieszych lub nie utrudniasz ruchu innym kierowcom. Wszystkim mieszkańcom Mikołajek i okolic oraz osobom przyjezdnym przypominamy, że zatrzymywanie i postój pojazdów są dopuszczalne tylko w miejscach i warunkach, które nie naruszają przepisów ruchu drogowego. W praktyce oznacza to, że chcąc uniknąć kary należy korzystać z miejsc wyznaczonych do pozostawiania pojazdów czyli z parkingów.

Dodaj komentarz