Zdiagnozowane zagrożenie nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020r.

Na terenie gminy Mikołajki w miejscowości Prawdowo dochodzi do spożywania alkoholu w rejonie sklepu spożywczego oraz znajdującego się przy nim przystanku autobusowego w miejscu objętym zakazem. Do spożywania alkoholu dochodzi głównie w godzinach jego otwarcia. Problem ten jest źle postrzegany przez klientów sklepu, mieszkańców, jak i negatywnie wpływa na osoby nieletnie, co może przyczyniać się do ich demoralizacji. Problem ten w ostatnich miesiącach wielokrotnie uwzględniany był na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Lokalna Policja, a w tym dzielnicowy postawił sobie za cel zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie popełniania wykroczeń spożywania alkoholu w miejscach publicznych  jak i popełniania wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz obyczajności publicznej dlatego apeluję o bezwzględne respektowanie przepisów. 

Odpowiedzialność karna za spożywanie alkoholu wbrew zakazom
1.
Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
podlega karze grzywny.
2.
Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
3.
W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia.

Dodaj komentarz