Zdiagnozowane zagrożenie nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach planu działania priorytetowego w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024r.

Celem planu priorytetowego dla miasta Mikołajki w okresie 01.01.2024 do 30.06.2024 jest ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zagrożenia polegającego na wjeżdżaniu nieuprawnionych pojazdów na teren promenady jeziora Mikołajskiego. Od strony ul. Kowalskiej obowiązuje znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach z wyłączeniami: "nie dotyczy samochodów uprawnionych i zaopatrzenia w godzinach 23:00 - 9:00 oraz nie dotyczy służb miejskich i mieszkańców wjeżdżających na posesję. Nie stosując się do powyższych znaków narażamy na niebezpieczeństwo pieszych korzystających z promenady, ale również popełniamy wykroczenie z art 92&1 KW, za które przewidziany jest mandat w kwocie od 20 zł do 5000 zł oraz 8 pkt karnych.  

Dodaj komentarz