Niezwykłe znalezisko archeologiczne w Mikołajkach.

Podczas wykopalisk na jednym z najwyższych wzgórz w okolicy odkryto granitową stelę, która była prawdopodobnie elementem związanym z kultem religijnym ludności z epoki żelaza. Stela miała około 70 cm wysokości i była otoczona kamieniami i fragmentami pradziejowych naczyń ceramicznych. Naukowcy przypisali ją do kultury kurhanów zachodniobałtyjskich i kultury bogaczewskiej.

W pobliżu steli znaleziono również dwie jamy z licznymi pozostałościami po dawnych mieszkańcach tego miejsca. U podnóża wzgórza odkryto także pozostałości średniowiecznej chaty - prawdopodobnie półziemianki, która miała wymiary 3,2 x 3 m i palenisko w środku. W domostwie znaleziono 206 fragmentów naczyń i kości zwierzęcych.

Odkrycie to jest unikatowe nie tylko dla Mikołajek, ale dla całego regionu Mazur. Świadczy o bogatej historii i kulturze tego miejsca, które dziś jest znane głównie jako atrakcyjna destynacja turystyczna.

 

Dodaj komentarz