Gmina Mikołajki- w lutym 2023 roku przystąpiła do realizacji rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniora”.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program jest realizowany w terminie od dnia 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
• Moduł I, w którego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, którzy świadczyliby codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
• Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Zgłoszenia do udziału w programie przyjmujemy w siedzibie MGOPS Mikołajki, ul. Kolejowa 7 lub pod numerem tel. 87 421 90 65.

Dodaj komentarz