12 czerwca burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski podpisał umowę na wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grabówek. Prace ruszą niebawem.

Przebudowa drogi gminnej w Grabówku ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania mieszkańców i turystów korzystających z tej trasy. Inwestycja obejmuje odcinek drogi o długości około 480 metrów, na którym zostaną wykonane następujące prace: usunięcie istniejących konstrukcji nawierzchni i ułożenie nowych, budowa nowej konstrukcji jezdni, uregulowanie szerokości jezdni do wartości 5,00 metrów (odcinek jednopasowy) i 3,50 metrów (odcinek dwupasowy), przebudowa skrzyżowania, przebudowa chodnika, przebudowa zjazdów, powierzchniowe odwodnienie drogi oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej z korektą trasy kabla.

Wartość inwestycji wynosi 853 615,38 złotych i w całości zostanie sfinansowana z budżetu Gminy Mikołajki. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Gajewo. Termin realizacji zadania to 30 września 2023 roku.

Dodaj komentarz