Informujemy, że od 1 maja 2023 r. w Mikołajkach ponownie zostaje uruchomiona Sezonowa Strefa Płatnego Parkowania (SSPP), w której opłaty uiszczane będą z wykorzystaniem parkomatów. W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność uiszczenia opłaty w Parkomacie (lub poprzez aplikację mobilną) od razu po zaparkowaniu pojazdu na deklarowany czas postoju.

Jednocześnie chcemy poinformować, że do SPP zostanie włączona ul. Dybowska, na której również obowiązywać będzie pobór opłat za parkowanie. 

Sezonowa Strefa Płatnego Parkowania będzie obejmować:

  1. Sektor A:
    • ul. 3 maja
    • ul. Plac Wolności

  1. Sektor B:
    • ul. Wawrzyńca Prusa
    • ul. Dybowska

 
Opłaty pobierane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8:00 do 22:00. Stawki opłat za parkowanie w SSPP:
Sektor A:

 

Za pierwsze 30 minut postoju (opłata minimalna)  2,20 zł
Za pierwszą godzinę postoju 4,40 zł
Za dwie godziny postoju 9,60 zł
Za trzy godziny postoju 15,80 zł
Za czwartą i każdą następną godzinę postoju + 4,40 zł

Sektor B:

 

Za pierwszą godzinę postoju (opłata minimalna) 3,60 zł
Za dwie godziny postoju 7,90 zł
Za trzy godziny postoju 13,00 zł
Za czwartą i każdą następną godzinę postoju + 3,60 zł
 

 

Opłaty będzie można wnosić:
1) w parkomatach
a. bilonem (nominały od 10 gr do 5 zł)
b. zbliżeniowymi kartami płatniczymi w standardzie (PayPass i PayWave)
c. za pomocą BLIK
2) poprzez aplikacje mobilne:
a. moBiLET - https://www.mobilet.pl/
b. SkyCash - https://www.skycash.com/
c. mPay - https://www.mpay.pl/
d. CityParkAPP - https://www.cityparkapp.pl/ (uruchomienie po 01.07.2022)
 
Nad poprawnością wnoszenia opłat za parkowanie czuwać będą zatrudnieni przez operatora SPP kontrolerzy, którzy w ramach swoich obowiązków będą weryfikować, czy dla zaparkowanego pojazdu
została wniesiona opłata za postój, a w przypadku stwierdzenia braku takiej opłaty, wystawią wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej.
 
Opłata dodatkowa za brak ważnej opłaty parkingowej wynosić będzie 150 zł. W przypadku uiszczenia opłaty w przeciągu 7 dni kalendarzowych po dniu otrzymania wezwania, zostanie ona obniżona do kwoty 50 zł. Opłatę dodatkową będzie można uiścić przelewem na rachunek bankowy podany w treści wezwania. 
 
Zmiany w formie poboru opłat, o których mowa powyżej, oprócz SSPP dotyczą również miejskich placów parkingowych (PP). Tam również od lipca zamiast inkasentów, opłaty pobierane będą poprzez zainstalowane parkomaty. Sposób poboru i kontroli opłat będzie tożsamy z tym zastosowanym w SSPP.
 
Na placach parkingowych będących własnością Gminy Mikołajki opłaty będą pobierane od poniedziałku do niedzieli (również w dni ustawowo wolne od pracy) w godzinach od 8:00 do 22:00.

 
Place parkingowe objęte poborem opłat:
 
Plac parkingowy przy ul. Plac Wolności (za zabudowaniami przy ul. Plac Wolności 2-5)
 
Plac parkingowy przy ul. Okrężnej
 
Plac parkingowy przy ul. Papieża Jana Pawła II (przy Centrum Kultury „Kłobuk”)

 
Stawki opłat:
Plac parkingowy przy ul. Plac Wolności
Każda godzina parkowania5,00 zł
Bilet całodzienny (ważny do godz. 22 w dniu zakupu): 40,00 zł

 

Plac parkingowy przy ul. Okrężnej
Każda godzina parkowania: 4,00 zł
Bilet całodzienny (ważny do godz. 22 w dniu zakupu): 30,00 zł

 

Plac parkingowy przy ul. Papieża Jana Pawła II (przy CK „Kłobuk”)
Każda godzina parkowania: 4,00 zł
Bilet całodzienny (ważny do godz. 22 w dniu zakupu): 30,00 zł


Bezpłatny postój do 20 minut, po pobraniu darmowego biletu
w Parkomacie na dany numer rejestracyjny

 

Kara umowna za brak biletu lub inne naruszenie zapisów regulaminu wynosić będzie 150 zł.
 
W przypadku uiszczenia opłaty w przeciągu 7 dni kalendarzowych po dniu otrzymania wezwania, zostanie ona obniżona do kwoty 50zł. Karę umowną będzie można uiścić przelewem na rachunek bankowy podany w treści wezwania.
 
Informacje na temat funkcjonowania SSPP i PP dostępne będą również na stronie internetowej:
lub telefonicznie pod numerem: 887 795 400
Dodaj komentarz