W połowie roku pojawiła się informacja, że Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie ma zostać zlikwidowana z końcem tego roku. Na oficjalnej stronie instytucji pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży około 400 osobników jeleniowatych. Teraz PAN wydało komunikat w tej sprawie.

Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk jest placówką badawczą, która od 1984 roku zlokalizowana jest w Kosewie Górnym na Mazurach. Stacja prowadzi zarówno działalność naukową, jak i edukacyjną. Zwierzęta nie są zamknięte w klatkach, a żyją na rozległych pastwiskach. 

W połowie roku pojawiła się informacja, że PAN postanowił zlikwidować stację, ponieważ nie ma tam już żadnej aktywności naukowej. PAN zapewnia, że nie wpłynie to negatywnie na rozwój nauki, gdyż stacja nie zajmowała się już żadnymi badaniami z zakresu parazytologii, biologii i ekologii jeleniowatych oraz ich hodowli.

Stacja będzie nadal prowadzić działalność edukacyjną, lecz w ograniczonym zakresie, a większość zwierząt nie będzie już konieczna. Nowym opiekunem stacji zostanie jednostka naukowa PAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej. Nadmiar stada, które w warunkach hodowli zagrodowej rośnie o ok. 20 proc. rocznie, będzie sprzedany lub przekazany bezpłatnie zainteresowanym hodowcom jeleniowatych lub nadleśnictwom Lasów Państwowych. Na stronie stacji można znaleźć ogłoszenie o sprzedaży około 400 osobników.

Dzisiaj pojawił się nowy komunikat PAN w tej sprawie. Czytamy w nim, że Stacja nie zostanie zlikwidowana a "w Kosewie Górnym powstanie między innymi sad zachowawczy, w którym pielęgnowane będą stare odmiany wysokopiennych jabłoni oraz łąki kwietne dedykowane produkcji nasiennej.". Co do zwierząt, to "aż ok. 87 proc. pogłowia (gatunek jelenia szlachetnego oraz gatunek jelenia daniela) trafi do wyrażających zainteresowanie Lasów Państwowych, co gwarantuje dochowanie dobrostanu zwierząt. Pozostała część zwierzyny (gatunek jelenia wschodniego) będzie utrzymywana w izolacji lub zbyta hodowcom. Jeleń wschodni (zgodnie z przepisami prawa) nie może bowiem żyć w środowisku naturalnym w Polsce."

Pełne oświadczenie dostępna na stronie PAN.

Dodaj komentarz