Na pierwszym miejscu Rankingu Gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kategorii gmin wiejsko - miejskich, drugi rok z rzędu, znalazły się Mikołajki. To zestawienie przygotowuje co roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Olsztynie. Podsumowanie rankingu odbyło się 5 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim.

Celem Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, jak również w obszarze środowiskowym i przestrzennym. W ramach Rankingu poddawane są ocenie wszystkie gminy województwa Warmińsko-Mazurskiego, z wyjątkiem miast na prawach powiatu, a za zebranie oraz zestawienie wyników odpowiada Główny Urząd Statystyczny.
Bardzo zależało nam na tym, aby pokazać gminy, które są wiodące w regionie pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Do rankingu i do wskaźników wzięliśmy bardzo szeroki przekrój. Zarówno są to wskaźniki dotyczące kultury, oświaty, pozyskiwania środków unijnych, jak i oczywiście pozyskiwania i gospodarowania środkami publicznymi -  mówiła w rozmowie z Radiem Olsztyn Marta Siemieniuk, dyrektorka Podlaskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 
Mikołajki drugi raz na I miejscu
Mikołajki zajęły I miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich w naszym województwie oraz zostały liderem w powiecie mrągowskim.
- Organizatorzy zestawienia biorą pod uwagę wiele współczynników związanych nie tylko z gospodarką, ale także życiem społecznym - mówi Piotr Jakubowski, burmistrz Mikołajek. - Zdobywając po raz kolejuny I miejsce w tym rankingu mamy jasny sygnał, że nasze dzialania mają pozytywny wpływ na rozwój gminy.
Ranking powstał w oparciu o dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Zestawienie premiuje gminy o największym potencjale zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej. Wśród wskaźników znalazły się m.in. średnioroczne dochody własne i wydatki inwestycyjne, wskaźnik zadłużenia budżetu, pozyskane środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi, liczba działających podmiotów gospodarczych, slado migracji a nawet... wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 

Gala wręczenia nagród
Podsumowanie wyników odbyło się 5 grudnia w Urzedzie Wojewódzkim a patronat nad nim objął wojewoda warmińsko-mazurski Piotr Opaczewski. 
- Jeżeli mamy równać, to równajmy w górę. Pokazujmy tych, którzy robią to najlepiej. I róbmy to mimo tych nie najprostszych czasów dla samorządów. Ten następny rok, jak myślę, będzie dość trudny - mówił podczas gali wojewoda Opaczewski.
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej działa na rzecz zwiększania sprawności i efektywności funkcjonowania administracji samorządowej. Wspiera decentralizację władzy publicznej. W opisie jej założeń znajdujemy także „wzmacnianie poczucia sprawstwa wśród obywateli” oraz „budowanie lokalnego kapitału społecznego w Polsce”.
Dodaj komentarz