Członek Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Mikołajki, Adam Kowalski znalazł się w finałowej dziesiątce najlepszych w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Grzymysławicach.

Turniej Wiedzy Pożarniczej jest organizowany od 45 lat przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o zagrożeniach pożarowych i sposobach ich zapobiegania, a także kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych wśród młodzieży.

Finał centralny turnieju odbył się w dniach 3-4 czerwca 2023 roku w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii CBiRNT w Grzymysławicach. Adam Kowalski musiał zmierzyć się z trudnymi pytaniami pisemnymi, zadaniami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i obsługi sprzętu gaśniczego, a także z częścią ustną przed komisją złożoną z ekspertów z różnych dziedzin.

Dodaj komentarz