26 listopada 2021 (piątek) w Domu Kultury KŁOBUK w Mikołajkach odbędzie się konferencja „Nowe technologie w edukacji”. 

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie „ANIMA” we współpracy z Fundacją EdTech Poland. Partnerem Konferencji jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Mikołajkach a patronem Uniwersytet Warszawski.
W czasie konferencji uczestnicy będą mogli:

  • Poznać nowoczesne produkty edukacyjne firm działających na polu kreatywnego wykorzystania nowych technologii w edukacji.
  • Dowiedzieć się, jak finansować inwestycje w nowe technologie w szkole.
  • Zapoznać się z metodami pracy z uczniami przy użyciu nowoczesnych narzędzi.
  • Wziąć udział w dyskusji moderowanej przez specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego, zadać pytania, wymienić poglądy dotyczące nowoczesnych narzędzi i metod w edukacji.

Wchodzenie nowych technologii do edukacji jest wyzwaniem nowoczesności i atrakcyjności oferty edukacyjnej. Ich użyteczność stała się bardzo wyraźna w okresie pandemii i nauki zdalnej. Jak zwykle w takich sytuacjach, początkowe problemy zdiagnozowały potrzeby szkoły i wyznaczyły pole poszukiwań i budowy nowej edukacji, która już nie będzie taka sama po ostatecznym przywróceniu normalnej pracy szkół. Wciąż jednak jest to obszar nowy, z trudem torujący sobie drogę do szkół z wielu powodów: nieznajomości i niedostępności nowoczesnej oferty, obaw środowiska edukacyjnego czy barier finansowych. Warto w tej sytuacji korzystać z najnowszych rozwiązań, które pozwolą zmieniać obraz szkoły.

W prezentacjach wezmą udział:
SKRIWARE, oferuje ekosystem edukacyjny, który kształci kompetencje kluczowe z punktu widzenia rynku pracy XXI wieku. Celem jest wsparcie tradycyjnej nauki i urozmaicenie programu nauczania, żeby dzieci rozwijały kreatywność a także takie kompetencje, jak współpraca w grupie, komunikowanie się czy krytyczne myślenie. Produkty firmy są kierowane do szkół publicznych i prywatnych. Ich odbiorcami i użytkownikami są nauczyciele i dzieci w wieku 8-15 lat. Drukarka Skriware może np. wydrukować model mózgu czy serca, by dzieci mogły im się dokładnie przyjrzeć, dotknąć i zapamiętać.
PHOTON, Photon Robot to najbardziej zaawansowany technologicznie robot edukacyjny, dostępny na rynku. Oferuje całą gamę interaktywnych czujników, dzięki czemu stanowi świetne narzędzie dydaktyczne i doskonale urozmaica zajęcia. Ma zastosowanie na każdym etapie edukacji. Nauczyciele mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych scenariuszy zajęć, aby wprowadzać uczniów w podstawy programowania lub wykorzystać bardziej zaawansowane możliwości, dzięki dostępnym aplikacjom.
BeCREO Technologies, polska firma z branży IT tworząca innowacyjne, intuicyjne oraz inteligentne rozwiązania do nauki programowania oraz mechatroniki dla edukacji. Realizuje holistyczną wizję, wyposażając ucznia i nauczyciela w bezpieczne narzędzia dla zastosowania nowoczesnej technologii w procesie edukacyjnym. Proponują rozwiązania uznane i stosowane na świecie, wyraźnie podnosząc prestiż i osiągnięcia polskiej nauki i edukacji.
EDUEXPERT, oferuje projektowanie i wprowadzanie do konkretnej szkoły produktów multimedialnych w pełni przystosowanych do przestrzeni szkolnej. Celem firmy jest wspieranie szkół oraz samorządów we wszelkich działaniach związanych z edukacją i technologiami.
PROMETHEAN, to wiodący na świecie dostawca interaktywnych rozwiązań dla edukacji, firm szkoleniowych oraz biznesu. Firma od 20 lat tworzy interaktywne oraz multimedialne produkty, które są projektowane przez nauczycieli dla nauczycieli i zostały docenione całą gamą prestiżowych nagród przyznawanych przez środowiska edukacyjne na całym świecie.
PRODATA, firma od wielu lat współpracująca z rynkiem edukacyjnym - między innymi poprzez propagowanie i wdrażanie technologii terminalowych vCloudPoint w polskich szkołach. Rezultaty są odczuwalne i cenione przez dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów, którzy są przecież ostatecznymi beneficjentami działań.


Konferencja odbędzie się w Domu Kultury KŁOBUK w Mikołajkach 26 listopada w godzinach 9:30 – 16:30


Zapraszamy do włączenia się w organizację i uczestnictwo w wydarzeniu, które stanie się okazją do poznania zupełnie nowych rozwiązań edukacyjnych podnoszących jakość kształcenia z jednej strony i atrakcyjność edukacji z drugiej.
Zapraszamy samorządowców zainteresowanych kształtem i rozwojem edukacji, dyrektorów , kadrę kierowniczą edukacji a przede wszystkim samych nauczycieli.

Dodaj komentarz