27 października 2022 r. (czwartek) o godz. 10.00 Gmina Mikołajki wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizuje darmowe szkolenie dla przedsiębiorców sprzedających napoje alkoholowe z terenu Gminy Mikołajki, które odbędzie się w CK „Kłobuk” w Mikołajkach (sala widowiskowa).
Udział w szkoleniu jest bezpłatny i w całości finansowany przez Burmistrza Miasta Mikołajki ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mikołajki.
 
Podczas szkolenia omówiona zostanie ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz inne podstawowe akty prawne, z których wynikają prawa i obowiązki związane uprawnieniem sprzedaży napojów alkoholowych, w gastronomii i detalu.
 
Osoba przeprowadzająca szkolenie poruszy prawne aspekty prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, w tym w szczególności:
 
 system zezwoleń m.in. jakie są zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(wymagane dokumenty, opłaty za korzystanie z zezwolenia)

 wymagane informacje do zamieszczenia w miejscu prowadzenia sprzedaży,
 wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 kryterium wieku oraz stanu trzeźwości jako warunki sprzedaży napojów alkoholowych klientom, zakaz
sprzedaży pod zastaw i na kredyt,

 zasady umieszczenia reklam napojów alkoholowych w punktach sprzedaży,
 jak może wyglądać kontrola punktu sprzedającego napoje alkoholowe,
 poruszone zostaną także praktyczne aspekty sprzedaży napojów alkoholowych.
Przewidziany jest także panel dyskusyjny, w czasie którego można zadawać pytania prowadzącemu.
Termin szkolenia: czwartek 27-10- 2022 r. o 10:00 w CK „Kłobuk” w Mikołajkach (sala widowiskowa).

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 21 października 2022 r. (piątek) do godz. 15:00.
W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: dane przedsiębiorcy/sprzedawcy (nazwa punktu/imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego) oraz podanie liczby osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.
1. na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. osobiście u Izabelli Zalewskiej, pokój nr 6
3. pod nr telefonu 87 421 90 64
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z inspektorem - Panią Izabellą Zalewską.
ADRES:
Urząd Miasta i Gminy
ul. Kolejowa 7
11-730 Mikołajki
Czynny w dni robocze w godzinach:
Poniedziałek  środa, piątek: 7:00 - 15:00
czwartek: 8:00 - 16:00
Informacja dodatkowa: Wtorek-środa w godzinach 12:00  15:00 praca wewnętrzna referatu.
W godzinach pracy wewnętrznej interesantów nie przyjmuje się, wszelkie wnioski prosimy składać w pokoju 113, I piętro.
Dodaj komentarz