Trwa realizacja projektu pt. "Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej w Urwitałcie".
Inwestycja realizowana przez Uniwersytet Warszawski a współfinansowana z RPO Warmia i Mazury kosztować będzie około 30 milionów złotych, z czego wkład własny UW wynosi 8 milionów.
 
Projekt wspiera Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Mazurski Park Krajobrazowy i Gmina Mikołajki. Zakłada działania związane z czynną ochroną przyrody, odrestaurowanie chronionych siedlisk, poprawę bytowania gatunków chronionych oraz stosunków wodnych poprzez budowę urządzeń piętrzących, brodu i oczek wodnych. W ramach działania zmodernizowana będzie infrastruktura Stacji Terenowej.
Część edukacyjna składać się będzie z dwóch budynków: Interaktywnego Centrum Nauki oraz Centrum Warsztatów Przyrodniczych.
 

Dodaj komentarz