Latarnie w poszczególnych miejscowościch na terenie Gminy Mikołajki będą wyłączane sukcesywnie a o terminach Urząd będzie informował sołtysów.

Gmina Mikołajki  mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października br. weszła w życie ustawa „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej”, która obliguje samorządy już od dnia 1 grudnia br. do zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej o 10%.

- Cena prądu gwarantowana przez Rząd w 2023 r. będzie wyższa w porównaniu z cenami, które do tej pory mieliśmy o ok. 200 %. Jednak, żeby skorzystać z zamrożonej ceny na energię elektryczną musimy wygenerować oszczędność. W związku z tym, po wielu rozmowach, zdecydowaliśmy się na wariant,  który w naszej ocenie będzie najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Tym samym od 1 grudnia latarnie przy drogach na terenie Gminy będą wyłączone od godz. 23:00 do 5:00 rano. Podjęte działania nie tylko wygenerują oszczędności, ale pozwolą na uniknięcie kar finansowych, które Gmina Mikołajki musiałaby ponieść w przypadku braku obniżenia zużycia energii - mówi Piotr Jakubowski, Burmistrz Mikołajek.

Latarnie w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Mikołajki będą wyłączane sukcesywnie a o terminach Urząd będzie informował sołtysów. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, wyłączenie oświetlenia nie obejmie drogi krajowej nr 16 oraz skrzyżowań w Baranowie i Zełwągach.

W samych Mikołajkach wyłączone zostanie oświetlenie promenady od strony trapezowego pomostu wraz z kładką dla pieszych w godz. od 23.00 do 05.00.

Dodaj komentarz