Przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach zamontowano nowy panel multimedialny.

"Infokiosk" zawiera informacje związane głównie z działalnością kościołów i wspólnot religijnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Znajdziemy w nim także kilka artykułów na temat historii miasta. Dane są na bieżąco aktualizowane, a teksty turystyczne powstały przy współpracy z LGD Mazurskie Morze, Urzędem Miasta i Gminy Mikołajki oraz Centrum Kultury "Kłobuk".

Projekt o powierzenie grantu pt. ”Kościół dla turystyki mazurskiej” finansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020, w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Mazurskie Morze. Podjęte przedsięwzięcie ma na celu przekaz informacji o działalności naszych Kościołów i dziedzictwie kulturowym regionu. W minionym sezonie wielu gości odwiedzających nasze miasto skorzystało z informacji w nim zawartych, a panel cieszył się dużym zainteresowaniem jako atrakcja turystyczna.

Dodaj komentarz