W swojej kategorii, w województwie warmińsko - mazurskim Mikołajki znalazły się na pierwszym miejscu rankingu "Liderzy samorządowych inwestycji 2017-2019" pisma "Wspólnota".

W rankingu "Wspólnoty" Mikołajki znalazły się na 32. miejscu w kategorii "Miasta Inne" (w większości samorządy miejsko - gminne) ale już wśród miast województwa warmińsko - mazurskiego są na jej czele. Tuż za naszym samorządem znalazł się Ryn zajmując ogólnie miejsce 43. 

Taki wynik osiągnięto dzięki dużym wydatkom inwestycyjnym. W przeliczeniu na mieszkańca wyniosły one 1618,55 PLN w latach 2017 - 2019. 


Ranking inwestycyjny w piśmie „Wspólnota” tworzony jest od prawie 20 lat. To jedno z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę redaktorzy biorą całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). Poza wydatkami zapisanymi w budżecie uwzględniają także wydatki ponoszone ze środków własnych przez spółki komunalne.

https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/liderzy-samorzadowych-inwestycji
Dodaj komentarz