21 września zacznie obowiązywać znowelizowane prawo o ruchu drogowym, które wyklucza parkowanie na chodnikach. Teraz za takie pozostawienie samochodu może grozić mandat.

O nowych przepisach donosi portal prawodrogowe.pl. 23 sierpnia opublikowana została Ustawa o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw. Znalazły się w niej aktualizacje kilku definicji. W nowym punkcie (pkt 4a) dodana została definicja "drogi dla pieszych" i w kolejnym punkcie (pkt 9) otrzymujemy nowe brzmienie definicji "chodnika«". Pojawił się tam zapis, że to "część drogi dla pieszych przeznaczoną wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch".

Jeśli chodnik jest "wyłącznie" dla pieszych, to już nie dla samochodów. Nowa definicja zacznie obowiązywać do 21 września.

Co dziwne, ta sama ustawa nadal wyznaczać będzie zasady parkowania na chodnikach. Dziś samochody mogą zatrzymać się na chodniku, ale muszą zostawić 1,5 m przestrzeni dla pieszych.

"Od 21 września będziemy mieli więc w Polsce sprzeczne przepisy w jednej ustawie. Z jednej strony prawo wciąż będzie regulowało zasady, jakie obowiązują podczas parkowania samochodów na chodniku. Z drugiej strony – ustawa będzie wykluczała z poruszania się po chodnikach wszystkie pojazdy, bo z definicji będzie to miejsce wyłącznie dla pieszych" — czytamy w portalu brd24.pl.

Dodaj komentarz