Ósmy października w Szkole Podstawowej w Olszewie jest dniem wyjątkowym, ponieważ w tym dniu obchodzone jest  Święto Szkoły, której patronką jest Maria Konopnicka. 

Uroczystość inauguruje wprowadzenie sztandaru i zaśpiewanie hymnu szkoły.

Tradycją szkoły jest przyjęcie w tym dniu do grona uczniów najmłodszych kolegów i koleżanki z klasy I – Ślubowanie pierwszoklasistów. Uczniowie pod bacznym okiem wychowawczyni prezentują swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. W niezwykle podniosłej atmosferze, w obecności pocztu sztandarowego „ślubują być dobrym Polakiem, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”. Po złożeniu ślubowania dyrektor dokonuje symbolicznego pasowania na ucznia, wypowiadając "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowe im. M. Konopnickiej w Olszewie” - dotyka ogromną obsadką ramię każdego nich. Ukoronowaniem pasowania jest wręczenie pierwszoklasistom pamiątkowych dyplomów, legitymacji szkolnych i wielu prezentów od zebranych gości oraz słodki poczęstunek z ogromnym tortem.

Pozostali uczniowie Święto Patrona Szkoły w tym roku, obchodzili pod hasłem „Maria Konopnicka – aktywnie i kreatywnie” - stawiając na dobrą zabawę, własne pomysły, inicjatywę i twórczość artystyczno - plastyczną. Inspiracją do działania były znane utwory dla dzieci napisane przez Patronkę - skrzętnie ukryte przez Krasnoludki na terenie posesji szkoły. Po odnalezieniu zadań, poszczególne klasy przygotowywały się do inscenizacji wiersza, wykonywały rekwizyty i ilustrowały utwór. Z surowców wtórnych tworzyły własnego krasnala. Następnie zaprezentowali efekty swoich działań. Każda inscenizacja była oryginalna, zaskakująca, wzbudzała emocje publiczności a barwne krasnale utworzyły liczną rodzinkę. Świętowanie zakończono wspólnym spotkaniem przy ognisku.

W środę 13.10.2021r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Przedszkolaki i uczniowie klasy III w starannie przygotowanym programie artystycznym „śpiewająco” złożyli życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, Do życzeń dołączyli uczniowie z Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciele Rady Rodziców, a dyrektor szkoły wręczyła coroczne Narody Dyrektora.

W czwartek 14.10 – nauczyciele świętowali swój dzień uczestnicząc w warsztatach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Natomiast w piątek cała społeczność szkolna wzięła udział w wyjazdowej lekcji – warsztatach edukacyjnych przygotowanych i przeprowadzonych przez archeologa Jerzego Łapo w CK Kłobuk w Mikołajkach,

To był bardzo intensywny i pełen wrażeń tydzień.

 

Dodaj komentarz