W całym kraju odnotowuje się przypadki procederu wyłudzeń i kradzieży pieniędzy na szkodę starszych samotnie mieszkających osób.

Sprawcy, wykorzystując brak świadomości i naiwność osób będących w podeszłym wieku, posługują się różnymi metodami. Podają się za wnuczka, policjanta, pracownika opieki społecznej, elektryka, hydraulika, oferenta sprzedaży towaru lub usługi itp. (więcej na http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl w zakładce seniorzy) Obecnie do Komisariatu Policji w Mikołajkach wpływają informacje o nieuczciwie działających oferentach sprzedaży prądu klientom indywidualnym i nie jest przypadkiem, że ich potencjalnymi interesantami (ofiarami) są wyłącznie ludzie starsi i na ogół samotnie mieszkający. Sprzedawcy oferują tańsze usługi za energię, ale wg informacji, jakie otrzymuje Policja, bywają nachalni, doprowadzają do podpisania jakichś dokumentów (należy wnioskować, że zobowiązującej umowy), nie pozostawiając ich kopii, przez co sami staja się anonimowi, a szansa na terminowe odstąpienie od umowy lub wycofanie się od woli, podpisanej na dokumencie bywa praktycznie niemożliwa. Apelujemy zatem o rozsądek i sugerujemy, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości co do zamiarów „nachodzących” Was osób, zamiarów osób do Was telefonujących, nigdy nie podawać swoich danych osobowych, a tym bardziej nie podpisywać żadnych dokumentów. Pamiętajcie też, że w razie realnego poczucia zagrożenia można, a nawet należy wezwać Policję. Drogi czytelniku prosimy też o przekazanie naszych uwag swojemu dziadkowi, babci, starszym rodzicom, czy starszemu sąsiadowi.

Dodaj komentarz