Zdiagnozowane zagrożenie nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021r.

Na terenie gminy Mikołajki w miejscowości Faszcze w rejonie sklepu spożywczego dochodzi do spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem. Do spożywania alkoholu dochodzi głównie w godzinach jego otwarcia. Problem ten jest źle postrzegany przez klientów sklepu, mieszkańców  Faszcz i  pobliskich miejscowości jak również odwiedzających naszą miejscowość turytów. Wpływa to również negatywnie na osoby nieletnie, co może przyczyniać się do ich demoralizacji. Problem ten w ostatnim czasie   został uwzględniony na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Lokalna Policja, a w tym dzielnicowy postawił sobie za cel zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie popełniania wykroczeń spożywania alkoholu w miejscach publicznych  jak i popełniania wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz obyczajności publicznej dlatego apelujemy o bezwzględne respektowanie przepisów. 

Odpowiedzialność karna za spożywanie alkoholu wbrew zakazom
1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia.

Dodaj komentarz